i Norrland AB
Header

Vår Policy finns nu på hemsidan

november 24th, 2013 | Posted by admin in Uncategorized

Miljö – Hälsa – Säkerhet – Kvalitet

Total Dental i Norrland AB är ett servicecenter för service och underhåll av dental och tandteknisk utrustning, där vår unika produktkunskap och vårt processkunnande utgör hörnstenarna.

Kvalité och miljö skall göra oss till kundens första val.
Vår uppgift är att driva försäljning, service och underhåll av dental och tadteknisk utrustning, utbildning i anslutning till detta.

Vårt arbetssätt är förebyggande och vi strävar efter ständiga förbättringar och kontinuerligt utveckla arbete med miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet.
Arbetet ska präglas av en hellhetssyn och verifieras genom regelbundna revisioner.

Vi ska möta de krav med lämpliga lagar och förordningar som ställs på företaget.

Vår strategi är att upprätthålla hög status vad beträffar arbetstillfredsställelse, trivsel i god anda.
All personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitetsutvecklingen av verksamheten.

Vi ställer krav på våra leverantörer att minst uppfylla de miljö- och kvaliteteskrav som ställs för vår verksamhet.

Vårt mål är att fortlöpande ta del av framsteg, rön och nyheter samt att applicera detta i  vår verksamhet.

Vi ser det som vår skyldighet att minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Utsläpp till den yttre miljön ska vara så lite miljöstörande som möjligt.
Vi skall minimera uppkomsten av avfall och källsortera vårt avfall för att säkerställa att återvinningsbart material återvinns.

Vårt sätt att hantera frågor angående miljö – hälsa – säkerhet och kvalitet skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss.

Total Dental I Norrland AB
___________________________
Jörgen Skoog
Miljö & Kvalitetssäkringsansvarig

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.